ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Marie Anne Design webáruházában (http://www.marieannedesig.hu) megtalálható termékek megvásárlásával kapcsolatban a szerződő Feleket (ld. lejjebb) megillető egyes jogokat és kötelezettségeket, melyet a Felek elfogadnak.
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.


Szerződést kötő Felek: 

Szolgáltató: 

Üzemeltető: Marie Anne Design Bt.

Képviselője: Selmeci Marianna

Adószám: 26302474-1-42

Cégjegyzékszám: 01-06-793277

Számlaszám: 16200120- 18548389- 00000000

Számlavezető pénzintézet: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

e-mail: info@marieannedesign.hu

Weboldal: www.marieannedesign.hu

Tárhely szolgáltató adatai: Websupport Magyarország Kft.; székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-381419; adószám: 25138205-2-41

Ügyfél:
A Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Fél. Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek

1. Általános tudnivalók:

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.marieannedesign.hu weboldalon és az aloldalain (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

1.2. A Szolgáltató Weboldalán webáruházat működtet (a továbbiakban: Webáruház) a Szolgáltató által gyártott és forgalmazott termékek Ügyfelek részére történő értékesítésére. A Webáruházból történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Szolgáltató Webáruház szolgáltatásait bármely magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá a termék vételárát és a kiszállítási költséget, valamint utánvétes megrendelés esetén az utánvét költségét is megfizeti.

1.4. A Webáruházban megvásárolható áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a Weboldalon található, a konkrét árucikk termékleírása tartalmazza. A termékek vételára mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, továbbá utánvételes megrendelés esetén az utánvét költségét.

1.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, és így a szerződést nem módosítja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

1.6. A Szolgáltató egyedi megrendelés alapján, igény szerint egyedi megrendeléseket is teljesít. Egyedi megrendelési igényét kérjük, szíveskedjen jelezni a Weboldalon található kapcsolatfelvétel menüpont használatával, vagy e-mail küldésével az info@marieannedesign.hu e-mail címre

 1. Szállítási információk:

2.1. A Weboldalon megrendelt és készleten lévő termékeket, előre utalás esetében a vételár és a kiszállítási díj megfizetését követő 6 munkanapon belül, utánvétel esetében megrendelést követő 6 munkanapon belül Szolgáltató a 2.2. pontban meghatározott cégeknek átadja, amely cégek saját vállalásaik alapján fuvarozzák ki a csomagot az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A készleten nem lévő, vagy az Ügyfél egyedi megrendelése alapján készült termékek szállítása megegyezés szerint történik (minimum 15 munkanap).

2.2. Magyarországi szállítási cím esetén:

2.2.1. Magyar Posta Zrt. egy napos házhozszállításával bruttó 2900 Ft

2.2.2. FoxPost Zrt. csomagautomata szolgáltatással bruttó 950 Ft, az Ügyfél által kiválasztott csomag-automatába, feladás utáni 2-3 munkanapos szállítási határidővel.

2.2.3. FoxPost Zrt. futárszolgálat, feladás utáni 3-4 munkanapos házhozszállítási határidővel bruttó 1950 Ft

2.3. Személyes átvételi lehetőség jelenleg nincs.

2.4. 45.000 Ft feletti rendelés esetén az szállítási költség az Szolgáltatót terheli, az Ügyfélnek a terméken felül fizetési kötelezettsége nincs.

2.5. Magyarországon kívüli szállítási cím esetén a szállítási költségek a Magyar Posta Zrt. mindenkori hatályos díjszabása alapján kerülnek felszámításra. A felmerülő szállítási díjról a Szolgáltató elektronikus üzenet formájában értesíti az Ügyfelet. Ezen költségek időközbeni változásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.5.1 Az Európai Unión kívülre történő rendelés esetén a termék vámköteles lehet, aminek mértékét az adott ország határozza meg, a Szolgáltató ezért felelősséget nem vállal, és semmilyen plusz költség nem terheli ezzel kapcsolatban.

2.5.2. A felmerülő vámköltségek megfizetése az Ügyfelet terheli.

2.6. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles meggyőződni, hogy a kiszállított áru mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a megrendelésben meghatározottaknak. Az Ügyfél köteles meggyőződni róla, hogy a Szolgáltató 2.2. pontban felsorolt megbízottja a megrendelt árut sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagolásban szállítja ki a visszaigazolásban szereplő címre. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen dátummal, aláírással ellátott kárfelvételi jegyzőkönyvet felvenni. Felmerülő áruhiány esetén a Szolgáltató köteles a hiányzó termékeket pótolni a hivatalos jegyzőkönyv megérkezése után.

 1. Vásárlási feltételek:

3.1. Az Ügyfél a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével az Ügyfél vételi ajánlatot tesz a Szolgáltató ajánlati felhívására. Ha az Ügyfél valamely mezőt hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A hibaüzenetet követően az Ügyfélnek lehetősége van az adatai módosítására, vagy pontosítására. Amennyiben az Ügyfél a kötelezően kitöltendő mezőket szabályosan kitöltötte, megrendelés gomb megnyomását követően lehetősége nyílik az adatai ellenőrzésére, és amennyiben valamely adatot pontatlanul vagy hibásan adott meg, ezen adatot módosíthatja. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A megrendelést követően az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik. Fizetési lehetőségek: utánvét vagy előre átutalás vagy készpénz személyes átvételkor. Az előre utalás történhet PayPal használatával vagy a Szolgáltató visszaigazolásban szereplő MagNet Banknál vezetett bankszámlaszámára utalással. Amennyiben az Ügyfél a fizetési módozatok közül az utánvételt választja, abban az esetben utánvételi kezelési költséget is meg kell fizetnie a 2.2. pontban rögzített kiszállítási költségen felül, amelynek költsége: bruttó 490,- Ft. Előre átutalás esetén a Szolgáltató a csomagot csak akkor adja át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyiben a megrendelés visszaigazolásában szereplő pontos összeg beérkezett a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásában szereplő bankszámlaszámára. Előre utalás esetében amennyiben az Ügyfél a visszaigazoló e-mail megérkezését követő 15 napon belül fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a Szolgáltató az Ügyfélnek címzett írásbeli, egyoldalú nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni, amely esetben a szerződés a Felek teljesítése nélkül megszűnik.

3.3. A megrendelést a weboldalon regisztráció nélkül is leadható. A Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

3.4. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Illetve tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettséggel járó rendelést adott le.

3.5. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A Felek közötti szerződés a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre. A Felek között ily módon – magyar nyelven – 5/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól alapján távollévők között kötött szerződés jön létre. A szerződés határozott időre szól, amely a Felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a visszaigazoló e-mail az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél menetsül az ajánlati kötöttség alól, és így a szerződés a Felek között nem jön létre. A megrendelés visszaigazolása akkor tekintendő az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

3.6. Az át nem vett csomag szállítási költségei az Ügyfelet terhelik, melyet szükség esetén a Szolgáltató jogi úton érvényesíthet. Minden a Ügyfél által az Szolgáltatónak okozott kárt és az eljárás során keletkezett költségeket az Ügyfél köteles megfizetni.

3.7. A Szolgáltató jogosult a megrendelés során megadott adatokat telefonon, vagy e-mailben egyeztetni. Amennyiben a Szolgáltató az adategyeztetés során azt a véleményt alakítja ki, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy az Ügyfél nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére, vagy a termék átvételére, a Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítését részben, vagy teljes egészében visszautasítani és a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

3.8. Az egyes termékekre szóló ajánlatok érvényesek, amíg a készlet tart.

3.9. Akciós áru esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart.

 1. Egyedi rendelések:

4.1. Az egyedi vagy a webshopon nem elérhető előrendelt termékek elkészülési ideje minden esetben személyes megbeszélés tárgyát képezik (minimum 15 munkanap)!

4.2. A rendelésre készülő termékek elkészítése minden esetben az Ügyfél által a Szolgáltató részére, a vételár legalább 50%-nak előre utalásával kezdődik (továbbiakban: Előleg).

4.3. Az elkészült egyedi rendelés esetén, ha az Ügyfél eláll a vásárlástól az Előleg nem kerül visszautalásra az Ügyfél részére, ezzel biztosítva a Szolgáltató részére a felhasznált anyagok költségét.

4.4. A webshopban megvásárolt ajándékutalványok vagy workshop utalványok a vásárlás napjától számítva 6 hónapig használhatóak fel. Az utalvány beváltása csak az eredeti utalvány bemutatásával, szkennelve/fotózva elektronikus úton az info@marieannedesign.hu email címre elküldve érvényes. Az elvesztett utalványokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azokat pótolni nem köteles.

4.4. Az utalványok készpénzre nem válthatóak be. Csak az azon feltüntetett szolgáltatásra használhatóak fel.

4.5. A workshopok időpontjai a Szolgáltatóval legalább 2 hónappal előre egyeztetve választhatóak, vagy a facebook.com/marieannedesign oldalon meghirdetett eseményeknél választhatóak.  Az időpont csak a webshopban leadott rendelés után  és annak kifizetése esetén foglalható le.  A lefoglalt időpont előtt 48 órával történő lemondás esetén, 1 alkalommal új időpont foglalható.  A 2. lefoglalt időpont lemondása estén a vételár 50%-a visszautalásra kerül az Ügyfél részére. A fennmaradó rész előlegként a Szolgáltatónál marad.

Amennyiben utalvány beváltásával történne a workshop időpont egyeztetése, és a lejárathoz közeli dátum miatt már Szolgáltató nem tud időpontot biztosítani, az utalvány késztermék, vagy egyedi rendelés ellenértékébe számítható be.

Ha a lefoglalt időpont a Szolgáltató hibájából kerül halasztásra, a lemondást követő 3  hónapban,  az Ügyféllel egyeztetve új időpontot jelölnek ki.

 1. Elállás joga:

5.1. A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül.

5.2. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

5.3. Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül teheti meg. A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek az Ügyfelet terhelik. A terméket az Ügyfél nem küldheti vissza utánvéttel, illetve az ilyen módon visszaküldött csomagokat a Szolgáltató nem köteles átvenni, és a visszajuttatás költsége is az Ügyfelet terheli.

5.4. A nem rendeltetésszerűen használt termékre, vagy a használat során keletkező hibákra a garancia nem vonatkozik, az Ügyfelet nem illeti meg az elállás joga. Illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli.

5.4. Továbbá az Ügyfelet nem illeti meg az elállás joga olyan termékeknél, melyek kifejezetten az ő igényeire (egyedileg tervezve) készített a Szolgáltató. Az 5.2. pontban jelölt kormányrendelet ez esetben – a helyes teljesítésre tekintettel – nem kötelezi a Szolgáltatót sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére. 

5.5. Elállás jogának gyakorlása:

5.1.1. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1106 Budapest, Gyakorló u 20. 5/18. vagy info@marieannedesign.hu e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi nyilatkozat-mintát is.

5.1.2. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

5.2. Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől, illetve az elállási nyilatkozat elküldésének igazolásától számított 14 napon belül – az alábbiakban meghatározott feltétel teljesítését követően – visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Felhívom a figyelmét, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

5.6. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Címzett: Marie Anne Design Bt. (székhely: 1106, Budapest Gyakorló u. 20. 5/18.) info@marieannedesign.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

……………………………… (termék megnevezése)

……………………………… (termék kódja)

…………………………….. (megrendelésszám)

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 1. Garancia, szavatosság:

6.1. A Szolgáltató a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az alábbiak szerint szavatosságra köteles.

6.1.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Marie Anne Design Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az Marie Anne Design Bt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.1.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Panaszkezelés:

7.1. Az Ügyfél a Weboldal működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót: levelezési cím:. 1106 Budapest, Gyakorló u 20. 5/18., vagy info@marieannedesign.hu telefonszám: +36 (30) 467-9758. Telefonon, munkanapokon 10-17 óra között érhető el a Szolgáltató.

7.2. Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató legkésőbb a panasz elbírálását tartalmazó érdemi válaszához mellékelve küldi meg az Ügyfél részére.

7.3. A Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

7.4. A Szolgáltató az Ügyfél által szóban tett vagy az Ügyfél álláspontja szerint a Szolgáltató által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

7.5. Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben fennálló, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáit peres, továbbá más jogi úton is érvényesítheti, valamint jogosult a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 1. Szerzői jogvédelem:

A www.marieanndesign.hu webáruház teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, azzal kapcsolatban minden joggal a Szolgáltató (Marie Anne Design Bt.) rendelkezik.

Tilos webáruház bármely írásos vagy képi elemének teljes vagy részleges másolása, továbbterjesztése, online feldolgozása és értékesítése, nyomtatott formában való terjesztése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. Egyebek

9.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosítja: Rackforest Kft. 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.

9.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása azonban nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket. A Szolgáltató fenntartja a weboldalon közzétett árak változtatásának jogát. A módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Érvényes 2022. január 01-től visszavonásig.