ADATKEZELÉS

A Marie Anne Design Bt. továbbiakban www.marieannedesign.hu – tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a www.marieannedesign.hu nyilvántartásából. Az adatfelvétel, és adatkezelés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a www.marieannedesign.hu honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Marie Anne Design Bt.. (székhely: 1106, Budapest Gyakorló u. 20. 5/18.; adószáma: 26302474-1-42 cégjegyzékszám: 01-06-793277; nyilvántartásba vette: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; elektronikus levelezési címe: info@marieannedesign.hu; továbbiakban „Adatkezelő”) a Webáruház által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele érdekében az alábbi személyes adatokat gyűjti: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele érdekében, a szolgáltatás nyújtásának biztosításához szükséges körben kezeli. A személyes adatok gyűjtése nem terjed ki un. különleges adatok gyűjtésére, kezelésére.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az érintettek hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A személyes adat jogosultja bármikor megtagadhatja valamely személyes adatának átadását, ugyanakkor bizonyos adatok hiánya a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybe vételét kizárja. Az Adatkezelő a Webáruház működtetése során beszerzett személyes adatokat kizárólag a Webáruház szolgáltatásainak nyújtása érdekében használja fel, az ahhoz szükséges terjedelemben. Az adatkezelő a fuvarozás érdekében a személyes adatok az alábbi személyek részére továbbíthatja:

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: FoxPost Zrt.

Székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca.9

Levelezési címe (egyben fióktelep): 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.

Cégjegyzékszáma: 10-10-020309 (nyilvántartva az Egri Törvényszék Cégbírósága által)

 

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: Magyar Posta Zrt.

Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Levelezési címe: Budapest 1540

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

 

Az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megrendelt termékek házhozszállítása érdekében, az ehhez szükséges mértékig a személyes adatai közül a nevét, lakcímét, telefonszámát és/vagy e-mail címét a csomagfelvételi és kiszállítási szolgáltató, azaz a Magyar Posta Zrt. vagy a Foxpost Zrt. részére továbbítsa.

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A begyűjtött adatok az Adatkezelő www.marieannedesign.hu weboldalon kerülnek tárolásra.

A begyűjtött személyes adatokat az érintett törlésre irányuló kérelme beérkezéséig, határozatlan időre tároljuk.

A személyes adat érintettje tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikre az Adatkezelő alábbi elérhetőségein keresztül kaphat választ, illetve kérhet további tájékoztatást

Marie Anne Design Bt.
Postacím: 1106, Budapest, Gyakorló u. 20. 5/18.
Telefonszám: +36 (30) 467-9758
Email: info@marieannedesign.hu

Társaságunk az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatvédelmi biztos vonatkozó állásfoglalásának figyelembevételével végzi tevékenységét.

A honlap meglátogatása során a www.marieannedesign.hu szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a www.marieannedesign.hu honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a www.marieannedesign.hu az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Amennyiben személyes adatokat bocsát a www.marieannedesign.hu rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

2. BIZTONSÁG

A www.marieannedesign.hu az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében – tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A www.marieannedesign.hu azon szerződéses partnerei, akik a www.marieannedesign.hu részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

3. GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAI

A www.marieannedesign.hu kizárólag nagykorú, cselekvőképes személyek személyes adatát kezeli. Arra kérjük a szülőket, hogy a 18 év alatti kiskorúak internet és e-mail használatát próbálják meg rendszeresen ellenőrizni.

4. “COOKIEK”

A honlap használatának megkönnyítése céljából a www.marieannedesign.hu anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt “cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat. (Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészőprogram Súgó menüpontjában.)